Review

irc chat

11 ứng dụng khách IRC tốt nhất dành cho Windows, Mac và Linux vào năm 2022

[ad_1] Bạn có thể không nghe nhiều về IRC (Trò chuyện chuyển tiếp Internet) những ngày này bởi vì phương tiện truyền thông xã hội đã đánh cắp tất cả vinh quang. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại và hoạt động tốt với các ứng dụng khách IRC khác nhau cho Windows, Mac, Linux và …

11 ứng dụng khách IRC tốt nhất dành cho Windows, Mac và Linux vào năm 2022 Read More »