Tổng quan về những lợi ích của nguồn năng lượng tái tạo

Các nguồn năng lượng sơ cấp đang có nguy cơ bị suy kiệt do con người khai thác ngày càng nhiều. Hầu như các quy trình chuyển nguồn năng lượng sơ cấp sang điện năng thường gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, cần hướng đến nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng mặt trời. Nhưng nguồn điện tạo ra từ năng lượng mặt trời có nhiều ưu điểm hơn vì cấu tạo hệ thống đơn giản, an toàn và chi phí đầu tư phù hợp.

Thiết kế và phân tích hệ thống điện mặt trời áp mái với bộ hòa lưới thông minh. Giới thiệu chi tiết các ứng dụng năng lượng mặt trời quy mô hộ gia đình, tòa nhà cao tầng, hoặc các xí nghiệp doanh nghiệp. Đưa ra một hướng nghiên cứu mới để cải thiện chất lượng và tính năng của hệ thống khi đi sâu vào phân tích thành phần bộ hòa lưới thông minh trong hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đồng thời, cũng nêu lên đóng góp về hiệu quả kinh tế trong việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời thực tế.

Đây là một dự án tương đối chi tiết với những phân tích chuyên sâu và kết quả mô phỏng rõ ràng giúp nhận ra lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời. Việc điều khiển công suất phản kháng và công suất thực làm ổn định chất lượng điện năng và đóng góp lớn đến hiệu quả của vận hành hệ thống điện. Thông qua bài toán so sánh giữa đầu tư hệ thống điện mặt trời và gửi tiền tiết kiệm lãi suất ngân hàng để thấy rõ hơn tính hiệu quả kinh tế của một dự án đầu tư điện mặt trời áp mái.

Chưa thể lập trình mô phỏng đối với một bộ hòa lưới thông minh với đầy đủ các chức năng đã đề xuất. Đối với định hướng phát triển mở rộng sau này sẽ hướng tới việc cải thiện điện áp và sóng hài của bộ hòa lưới thông minh.

Một trong những yếu tố quan trọng để hỗ trợ nhân loại phát triển mạnh mẽ là năng lượng. Cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên minh bạch vào cuối năm 1900. Điều đó thúc đẩy tìm kiếm các nguồn năng lượng bổ sung để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. [1] Một lựa chọn là tăng khai thác các nguồn năng lượng hiện đang sử dụng như hạt nhân, nhiên liệu hóa thạch,v.v …Và cách khác là khám phá các nguồn năng lượng tái tạo mới. Nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác nhau đã nổi lên như là giải pháp khả thi và mỗi một trong số chúng có các thuộc tính tích cực và tiêu cực riêng. Nhìn chung, các nguồn năng lượng tái tạo đều miễn phí và nên được đưa vào tận dụng để không bị lãng phí. Những yếu tố này là động lực chính để các quốc gia bắt đầu đưa năng lượng tái tạo vào danh mục năng lượng cần được phát triển mạnh mẽ.

Nắm bắt được tầm quan trọng của vấn đề khi phải đối mặt với bài toán phức tạp và đa mục tiêu, một mặt cần đáp ứng nhu cầu tăng cao để phát triển kinh t ế- xã hội, mặt khác cần đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế về phát triển bền vững. Chính phủ đã có những động thái hết sức tích cực như chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế ứng dụng các công nghệ và chuyển giao công nghệ năng lượng mới một cách đồng bộ của các nhà quản lý, các doanh nghiệp và nhà khoa học, cùng với đó là sự hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ các quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản, … Từ đó thiết lập khung chính hỗ trợ các nguồn năng lượng mới, tái tạo, đặc biệt năng lượng gió.

About bachnv

Check Also

che duong nhan de tu lanh duoc bao lau

Chè dưỡng nhan để tủ lạnh được bao lâu? Cách bảo quản lâu hư

Nấu chè dưỡng nhan yêu cầu sự kỹ lưỡng rất cao. Công đoạn sơ chế …

Leave a Reply